Avís Legal

En compliment de lo previst en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electronic, es posa en manifest que Couso Garea e Hijos, S.L., amb C.I.F. B61403556, va ser constituïda el 29 de Juliol de 1997 mediant escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona, Don Eladi Crehuet Serra amb el numero

2.516 del seu protocol; i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 29.958, Foli 1, Fulla nº B-165.759, inscripció 1ª.

El seu domicili social es troba en el carrer Torrent Can Payàs, nº17 P.l. Pla d’en Coll, (08110) Montcada i Reixac, Barcelona (Espanya).

Per a contactar amb nosaltres pot dirigir-se a la direcció de correu electrònic couso@cousogarea.es, al telèfon 93 564 77 17, o al Fax 93 564 00 63.